Huishoudelijk reglement & Statuten

Om alle leden op een prettige en veilige manier te kunnen laten tennissen hebben we als vereniging een aantal spelregels met elkaar afgesproken. Deze zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijkreglement.

Voor het huishoudelijk reglement klik hier

Voor de statuten klik hier

Baanreglement:

In het baanreglement van onze tennisclub staan o.a. de volgende bepalingen over het afhangen van tennisbanen:

  • Van iedere speler die zich op de baan bevindt, moet de lidmaatschapskaart in het bij de baan en tijdsperiode behorende vak op het baanbord zitten.
  • Iedere speler waarvan de kaart op het baanbord zit, moet op het tennispark aanwezig zijn.
  • De lidmaatschapskaart op het baanbord mag pas na afloop van de speelperiode verplaatst worden.
  • Op maandag t/m vrijdag is het bij grote drukte wenselijk om met 4 personen per baan te spelen. Het is niet verplicht maar het getuigt van wederzijds respect om dat zoveel mogelijk te doen. Als alle banen bezet zijn tijdens het reserveren voor het volgende tijdsblok, getuigt het van respect om de banen waar dubbel wordt gespeeld te ontzien en die baan te reserveren waar een enkelspel gespeeld wordt.
  • Ook als er banen niet in gebruik zijn, kan er gereserveerd worden op alle banen, los van de ondergrond.

Dit zijn de belangrijkste regels die we met elkaar hebben afgesproken over het afhangen van de banen.