Lid worden & Contributie

Je wordt lid van onze club door te klikken op "Lid worden" rechtsboven op deze pagina, je gegevens in te vullen en vervolgens te klikken op "Inschrijven".  Vergeet niet een digitale pasfoto te uploaden. Dit is nodig voor je pasje. Je bent van harte welkom!

Contributie lidmaatschap TC Hulster Ambacht

Categorie Tarief
Junioren (tot 18 jaar) * € 75,00
Jong volwassenen (18 tot 25 jaar) € 95,00
Senioren (vanaf 25 jaar) € 145,00
Winterlid 1 oktober t/m 31 maart * € 50,00
Competitielid € 25,00
Niet-spelend lid €20,00

* Voor kinderen tot 12 jaar die op tennisles zitten wordt een korting verleend van € 25,00 op het betreffende lidmaatschap.

De contributies voor junioren, jong volwassenen en senioren zijn inclusief het winterlidmaatschap. Als leeftijd geldt de leeftijd die het lid in het betreffende kalenderjaar bereikt.

Gezinskorting: vanaf derde lid 50% korting op lidmaatschap, ongeacht type lidmaatschap, goedkoopste eerst. is geldig voor gezinnen met junioren tot 18 jaar.

Indien gedurende de loop van het seizoen een lidmaatschap wordt aangevraagd wordt een korting toegepast op de contributie:

na 1 juli:             25% korting

na 1 oktober:      50% korting, doch maximaal het winter tarief

Een bestaand lidmaatschap wordt automatisch verlengd. In januari ontvang je de factuur voor de contributie van het betreffende jaar. Opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk op 31 december van het vorige jaar zijn ontvangen door de ledenadministratie via [email protected]. Indien na 31 december, maar vóór 1 mei wordt opgezegd, wordt er EUR 25,- (per lid) administratiekosten in rekening gebracht in verband met doorberekende kosten van de KNLTB. Bij opzegging vanaf 1 mei zal altijd het gehele contributiebedrag in rekening worden gebracht.