Introducées en baanhuur

Leden van TC Hulster Ambacht kunnen hun vrienden en kennissen kennis laten maken met de tennissport als introducé

De volgende regeling is hiervoor van kracht.

  • elk lid kan maximaal 5 introducées per jaar introduceren en elke introducé mag maximaal 5 maal per jaar geintroduceerd worden. Het systeem houdt dit automatisch bij en zal afhangen daarna blokkeren.
  • het introducerende lid dient een dagkaart aan te schaffen voor de introducé, tenzij de introducé lid is van TC Smash of Game '78.
  • de prijs van een dagkaart is € 5,00 en is één dag geldig.
  • voordat de baan wordt afgehangen dient het introducerende lid het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL59RABO0136608264 ten name van Tennisclub Hulster Ambacht, onder vermelding van de naam van het lid, de naam van de introducé en de datum waarop gespeeld wordt.
  • Indien om welke reden dan ook geen gebruik van de dagkaart gemaakt kan worden zal restitutie van het betaalde niet plaatsvinden.
  • het is mogelijk om online een baan af te hangen met de introduce. In plaats van een speler toe te voegen klik je op introduce toevoegen. Het is verplicht om de volledige naam en het emailadres van de introducé in te vullen.
  • Indien voor een introducé geen dagkaart is gekocht, of indien een lid van TC Smash of Game '78 vaker dan 5 maal werd geintroduceerd, zal het introducerende lid daarop worden aangesproken.

Het is ook mogelijk een baan te huren. Neem voor meer informatie contact op met [email protected] .