Bespeelbaarheid banen

Onze club beschikt over 3 gravelbanen en 4 all-weather roodzand kunstgrasbanen van het type AA Tennisrood.

De all-weather banen zijn in principe het hele jaar door bespeelbaar behalve bij opdooi, ijzel en sneeuw.

Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de toplaag en lavafundering gaat verweken, doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren zandgrond eronder.   Hierdoor kan de baan zijn stabiliteit verliezen en als het ware gaan drijven op de ondergrond. De baan kan hierdoor kapot worden gelopen want de belastingen kunnen moeilijk worden afgedragen aan de ondergrond.  

Door de balstuit te testen kan door de baancommissaris worden bepaald of de tennisbanen bespeelbaar zijn. 

Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.

Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.  

De baancommissaris van de club is verantwoordelijk voor het vrijgeven dan wel sluiten van de banen. Op de homepage van onze website kunt u de dagelijkse status zien. Als de banen gesloten zijn kunt u deze ook niet meer reserveren.

Rijp (bevroren dauw) of heel lichte sneeuw is niet schadelijk voor de baan maar kan uiteraard wel gevaarlijk zijn voor de spelers zelf. De verantwoordelijkheid om bij rijp of lichte sneeuw te gaan spelen ligt bij de spelers zelf. Bij een sneeuwlaag mag de baan niet bespeeld worden en de sneeuwlaag mag niet geruimd worden met sneeuwschuivers.

Bij kale vorst (vorst zonder sneeuwbedekking) of droge vorst kan de baan gewoon bespeeld worden.

Om onze banen in goede conditie te houden dienen de leden zowel de gravel banen als de all-weather banen na elke speelbeurt te vegen.