Luctor Belting toernooi speelt op actuele rating

Luctor Belting Toernooi en het Reynaert Tennis Toernooi spelen op actuele rating

 

Het Luctor Belting toernooi en het Reynaert Tennis Toernooi worden dit jaar gespeeld volgens het systeem van actuele rating. Dat wil zeggen dat spelers niet meer ingedeeld worden op basis van de speelsterkte op hun KNLTB pasje maar op basis van hun actuele rating.

Door onze toernooien in te delen volgens het actuele rating systeem krijgen we leukere wedstrijden op ons tennispark en minder 6-0/6-1 uitslagen. Dit omdat er meer gelijkwaardige spelers in een speelschema of poule staan dan volgens de klassieke indeling op basis van de speelsterkte die op het KNTLB pasje staat.

Het uitgangspunt van een actueel rating toernooi is dat het verschil in rating tussen de sterkste en de zwakste enkelspelspeler of dubbelspelkoppel in een speelschema of poule niet meer dan 1,0 punt is. Alleen met goedkeuring van de bondsgedelegeerde kan het verschil in rating binnen een speelschema meer dan 1,0 punt zijn. De bandbreedte bij het jeugdtoernooi is groter namelijk 1 1/2 tot 2. Dit met toestemming van de bondsgedelegeerde.

In het dubbelspel geldt het gemiddelde van de dubbelspelratings van beide spelers als rating voor het koppel. In onze toernooien mag in het dubbelspel het verschil tussen de ratings van beide spelers maximaal 2,0 punten zijn.

Dit betekent dat:

  • je altijd tegen tegenstanders met ongeveer de dezelfde sterkte speelt. Daardoor worden de wedstrijden aantrekkelijker, spannender en eerlijker;
  • je vaker tegen andere tegenstanders speelt. Dit omdat de ratinggrenzen en de grootte van de schema’s van toernooiweek tot toernooiweek verschillen;
  • je niet het hele jaar aan je speelsterkte en dus aan een bepaald speelsterkteonderdeel vast zit. Dit komt omdat je wedstrijdresultaten gedurende het hele seizoen worden meegenomen bij het indelen van het toernooi;
  • de invloed van een verliespartij op de rating minder groot is doordat er meer gelijkwaardige tegenstanders zijn;
  • je per speltype maximaal één keer kan deelnemen. In totaal zijn er vijf speltypes: damesenkel, herenenkel, damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. Je kan wel in meerdere speltypes deelnemen.

Overige informatie actuele rating

In Nederland worden steeds meer toernooien op actuele rating gespeeld.
De datum waarop de vaststelling van de actuele rating van de deelnemers plaatsvindt wordt in het wedstrijdreglement vastgelegd.