Baanreglement TCHA

 

Baanreglement Tennisclub Hulster Ambacht, geldig vanaf  31 maart 2011.

 

A.    Algemeen

 

1.    Dit reglement heeft tot doel om het gebruik van de tennisbanen op ordelijke wijze te regelen..

 

2.    Het bestuur is ten allen tijde bevoegd om één of meerdere banen voor speciale gelegenheden te reserveren. Bijvoorbeeld:

     

·                  tennisles

·                  competitie

·                  toernooien / clubkampioenschappen

·                  bal- en slagvaardigheid

·                  onderhoud

 

3.    De vereniging kent 4 categorieën van spelers:

         

a. senior leden

b. junior leden

c. introducés (spelers met een dagkaart)

 

4.      Op de tennisbanen is het dragen van correcte tennisschoenen verplicht.

 

5.      Het is verboden om op de banen te roken.

 

6.      Het is verboden om glas mee te nemen op of naar de banen.

 

7.      Bij het verlaten van de baan dient deze geveegd en schoon achtergelaten te worden.

 

8.      Met sneeuw, ijzel, of rijp mogen de banen niet worden betreden, dit om beschadiging van de baan  te voorkomen.

 

9.      Bij vorst mag niet gespeeld worden i.v.m. mogelijke beschadiging.

 

10.    Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft. Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken

 

11.    Iedereen op het tennispark hoort zich correct te gedragen. Bij wangedrag kan men van het tennispark worden verwijderd.

 

12.    De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel.

 

 

B.    Gebruik banen tijdens speciale clubactiviteiten

 

1.   Op dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur zijn de banen 1 t/m 4 gereserveerd voor de "Toss-avond". De resterende banen zijn beschikbaar voor de overige leden. Indien minder banen nodig zijn voor de "Toss", kan daar uiteraard door andere leden ook worden gespeeld.

 

2.   Op competitiedagen  blijven zoveel als mogelijk minstens twee banen beschikbaar voor

“recreatietennis”.

 

3.   Voor het in juni jaarlijks te houden Rabo-Reynaert toernooi zijn alle banen na 17.00 uur voor het  toernooi gereserveerd.

 

4.   Ook tijdens door de vereniging TCHA georganiseerde recreatieve evenementen (bijv.

Openingstoernooi, Clubkampioenschappen of Slottoernooi) mogen, afhankelijk van het aantal deelnemers, eventueel alle banen hiervoor gebruikt worden.

 

C.    Baanbord

 

1.       Het baanbord geeft een overzicht van het gebruik van de banen.

 

2.       Van iedere speler die zich op de baan bevindt, moet de lidmaatschapskaart in het bij de baan

en tijdsperiode behorende vak op het baanbord zitten.

 

3.       Als niet aan het bepaalde onder punt 2 is voldaan, is de desbetreffende persoon onreglementair aanwezig. Ieder lid mag hem of haar  sommeren de baan te verlaten.

 

 

D.    Reserveren van banen

 

Seniorleden en juniorleden hebben dezelfde rechten en plichten ten aanzien van reserveren van de banen. Dat geldt ook voor personen met een tijdelijk spelerspas.

 

1.     Men reserveert een baan door de lidmaatschapskaart in een nog vrij vakje van een baan en

tijdvak te plaatsen.

 

2.     Iedere speler waarvan de kaart op het baanbord zit, moet op het tennispark aanwezig zijn.

 

3.     De lidmaatschapskaart op het baanbord mag pas na afloop van de speelperiode verplaatst worden.

 

 

    Enkelspel versus dubbelspel

 

1.     Op maandag t/m vrijdag is het bij grote drukte wenselijk om met 4 personen per baan te spelen. Het is niet verplicht maar het getuigt van wederzijds respect om dat zoveel mogelijk te doen. Als alle banen bezet zijn tijdens het reserveren voor het volgende tijdsblok, getuigt het van respect om de banen waar dubbel wordt gespeeld te ontzien en die baan te reserveren waar een enkelspel gespeeld wordt.

 

2.   Ook als er banen niet in gebruik zijn, kan er gereserveeerd worden op alle banen, los van de ondergrond.

 

E.    Introducés en dagkaarten

 

1.     De prijs van een dagkaart (introductiekaart) is  Euro 7,50 mits vooraf gekocht en geldt voor

de betreffende dag. Introductiekaarten kunnen worden verkregen in de kantine.

 

2.     Een introducé kan alleen gebruik maken van het tennispark, indien geïntroduceerd door een lid van TCHA.

 

3.     Aangezien hij of zij vergezeld dient te zijn van een lid van TCHA heeft hij of zij met een dagkaart dezelfde rechten en plichten als een lid van TCHA ten aanzien van het reserveren en gebruik van de banen.

 

4.     De dagkaart dient, na te zijn ingevuld, op het baanbord geplaatst te worden. En na afloop te worden gedeponeerd met het verschuldigde bedrag in de daarvoor bestemde doos in de kantine.

 

F.    Tennissen tijdens het winterseizoen

 

Er zijn wat onduidelijkheden over bespeelbaarheid van de kunststofbanen in de winter.

Het is verboden de banen bij sneeuw, ijzel en dooi met materiaal te betreden.

Kale vorst; bespelen geen bezwaar, voor vriezen de banen goed slepen, zodat instrooimateriaal egaal verdeeld is.

Sneeuw; betreden van een besneeuwd veld is niet gewenst, bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de toplaag vasthecht en daardoor langzamer ontdooit.

IJzel; bespeling is in deze omstandigheden af te raden uit veiligheidsoverweging voor de tennissers.

Dooi; bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie).