ALV 2016

  1. T.C. Hulster Ambacht 23 nov. 2016.

Aanwezig: H. Rietjens, F. Ivens, M. Ivens, P. Elegeert, L. de Bakker, N. Joziasse, Y. Ivens, R. Mulder, E. Mulder, J. de Kort, L. Hoeksma, F. Huygens, T. de Jonge, E. Simpelaar, B. Lockefeer, J. v. Denderen, L. Inghels, G. Inghels, E-J. Joosse, H. v. Dorsselaer, D. Steel, L. d’Hooghe, M. v. Eenennaam, J. de Schrijver, R. Noens, G. Kas, D. v.d. Abbeele, M. Elegeert, P. Jongenelen, B. Verschuere, M. Navarro, M. Meerman, P. Meerman, P. Aarssen, L. v.d. Abbeele, M. Coremans, S. Berckhof, A. v. Kruyssen, H. v. Woerden, A. Begijn.

 

Afwezig (m.k.): A. Campfens, Y. Hoefnagels, J. Blanckaert, M. La Heijne, E. Neefs, H. Eshuis, H. v.d. Klooster, J. Kramers, T. Steel, J. Dobbelaar, R. De la Ruelle, C. Vermeulen, M. Schelfhout, A. Dujardin,

 

  1. Opening vergadering / ingekomen stukken.

Harm opent de vergadering, dat ieder zijn zegje kan doen, we zijn een democratische vereniging.

 

  1. Vaststellen notulen A.L.V. 25 november 2015.

Geen op of aanmerkingen en goedgekeurd.

 

 

 

  1. Financieel verslag 2016.

Zie informatie van de balans. Roel Mulder geeft een duidelijke uitleg van het financiële plaatje.

Ben: Erfpacht lager, dit was eerder al verlaagd volgens Jos v. Denderen.

 

Harm doet een uiteenzetting over de financiën van het afgelopen jaar. Baromzet is een stuk lager dan vorig jaar. Oorzaken is een vraagteken ? Minder bezetting van toernooien, competities etc.

 

Arentis stopt met de sponsoring van het toernooi.

 

Peter Aarssen, vraagt hoe het kan dat de tennisleraren de subsidie opstrijken terwijl ze wel kosten maken bij de club (licht/banen). Kan dit in de toekomst anders? Blijkbaar zijn dit al oude afspraken. Het gevaar is dan, dat de prijs van de lessen omhoog gaan en het aantal leden misschien afneemt. Volgens Roel was dit vroeger als stimulans voor het behoud van de jeugdleden.

 

 

Begroting 2017.

Zie sheet

 

Contributievoorstel 2017.

Senioren + 10 euro

Junioren + 5 euro

Het voorstel wordt door de leden goedgekeurd en de contributie zal voor het nieuwe seizoen aangepast worden.

 

 

  1. Verslag kascommissie / aanstelling nieuwe kascommissie.

Zie het verslag van Hans en Jeroen.

De jaarrekening wordt goedgekeurd en verleend het bestuur decharge.

Jeroen blijft nog als kascommissielid. Hans is aftredend. Piet Jongenelen is toetredend.

 

P A U Z E.

 

  1. Schriftelijke verslagen commissies.

Er is alleen een verslag binnengekomen van de

Jeugdcommissie.

 

  1. Samenvatting seizoen 2016.

Het eerste snerttoernooi was geslaagd en zal nog een vervolg krijgen.

 

Competities zijn goed verlopen, doch minder teams.

 

50+ toernooi is prima verlopen.

 

De beide toernooien waren een stuk minder bezet.

Hopelijk in het nieuwe jaar meer succesvol.

Ebrien meldt nog dat ze vooraf het jeugdtoernooi nog een akelige mail had gekregen, betreffende seniorleden, die graag gebruik zouden willen maken van de banen tijdens het toernooi, anders zou het wel eens leden kunnen kosten.

Luctor Belting blijft het jeugdtoernooi sponsoren.

Worldtour Tenniskids: Pascal geeft uitleg over dit onderdeel van de KNLTB betreffende jeugdleden.

Dit zijn hele jeugdige leden.

 

  1. Wisseling bestuur –en commissieleden.

Samenstelling commissies zie sheets.

 

  1. Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Webmaster: Honny van Dorsselaer.

Voorzitter: Ben Lockefeer.

Secretaris: Nomie Joziasse.

Penningmeester: Yanniek Ivens.

Jeugdzaken: In overleg

P.r. commissie: De voorzitter gaat hier aan de slag.

Ledenadministratie: Monique Elegeert.

 

We zijn blij dat we als bestuur, een mooie nieuwe groep kunnen verwelkomen om de taken binnen het bestuur op zich te nemen.

 

  1. Rondvraag / Sluiting.

Piet Jongenelen: waar zijn de schriftelijke verslagen van de commissies. Er was maar 1 verslag binnengekomen en dat zal op de website gezet worden. Louis sluit zich hier bij aan en verslag volgt nog.

Dominique: Vraagt ook nog applaus voor alle vrijwilligers.

Ludo: omdat de recreatiecommissie gestopt is, staat het iedereen vrij om iets te willen organiseren, laat dit weten aan het bestuur.

Ebrien: tafels anders opstellen tijdens A.L.V.

Ben: Dankt ieder voor het vertrouwen om aan de slag te gaan met de nieuwe jonge ploeg.

Peter: De nieuwe slogan is al gevonden:

BEN VOORZITTER.

 

Harm dankt Annelies en Michel, die stoppen als commissielid

De bestuursleden die stoppen gaan gezamenlijk een afscheidsetentje houden om het ludiek af te sluiten.

 

Namens het bestuur wordt er nog een gratis drankje aangeboden.

 

Namens het bestuur iedereen hartstikke bedankt.

 

De secretaris,

Frank Ivens.